Ejendomsvedligeholdelse

Indvendig og udvendig vedligeholdelse af f.eks.:

  • Døre og vinduer
  • Tag og facader
  • Tagrender og nedløb
  • Trapper og gangarealer