Energioptimering

Man kan med fordel optimere sit energiforbrug. De faste omkostninger nedbringes samtidig med at ejendommen forbedres. C02 udledningen nedbringes, og vi bidrager til at EU opnår sit Klimamål.

Vi udfører f. eks. følgende:

  • Udskiftning af vinduer/døre
  • Efterisolering/klimaskærm
  • Jordvarme/varmepumper
  • Solcelleanlæg
  • Lys og lysstyring

Vi beregner investeringen og tilbagebetalingstiden inklusiv co2 besparelsen.

En del af disse tiltag kan der opnås tilskud til og målet er en tilbagebetalingstid på 2 max 4 år.